Tietosuojasi

Hoitolamekaanikko kunnioittaa yksityisyyttäsi ja käsittelee antamiasi henkilötietoja luottamuksellisesti ja huolellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.  Tämä tietosuojaseloste koskee hoitolamekaanikko.fi sivuston käyttöä vieraana tai kirjautuneena käyttäjänä, sekä sivustolta tilattujen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä kerättyjen tietojen käsittelyä.

Hoitolamekaanikko on Lumottu Helmi Ky:n palvelu alalla toimiville kosmetologeille. Näin ollen hoitolamekaanikon rekisterin (Hoitolamekaanikon asiakasrekisteri) virallinen pitäjä on:

Lumottu Helmi KY   Y1843385-9, Eerikinkatu 3 A, 00100 Helsinki. www.lumottuhelmi.fi     s-posti:[email protected]

Vastuuhenkilönä Carita Autio

 

Käyttäessäsi hoitolamekaanikko.fi sivustoa, käytöstä voidaan kerätä anonymisoitua käyttäjädataa tai itse antamiasi henkilötietoja.

Itse antamasi henkilötiedot Sivustolla on useita paikkoja, missä käyttäjä voi luovuttaa tietoja. Näitä ovat esimerkiksi yhteydenotto hoitolamekaanikkoon yhteystietojen kautta, vastatessasi kyselyihin, hakutiedot mahdollisen hakuominaisuuden käytöstä, jättäessäsi kommentin tai palautetta ja tilatessasi tuotteita tai palveluita sivustolta.

Itse antamiasi henkilötietoja käytetaan tilaamiesi tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen sinulle, palvelujemme laadun hiomiseen sinua paremmin palveleviksi ja jotta osaisimme tarjota sinulle parempilaatuista informaatiota, hyödyllisempiä tuotteita ja osuvampia tarjouksia.

Ottaessasi yhteyttä hoitolamekaanikkoon sähköpostitse, säilytämme mahdollisesti viestiesi sisällön, yhteystietosi ja vastauksemme viesteihisi. Myös näin kerättyjä tietoja suojataan ja sähköpostiosoittettasi käytetään vain sinun ja hoitolamekaanikon väliseen yhteydenpitoon. Hoitolamekaanikko ei myy, vuokraa eikä muullakaan tavoin jaa yhteystietojasi edelleen.

Hoitolamekaanikon sähköpostilistalta poistuminen, niin halutessasi, on myös helppoa. Klikkaat vain kirjeen lopussa olevaa linkkiä, joka poistaa sinut automaattisesti listalta tai voit myös ottaa yhteyttä mekaanikkoon osoitteessa [email protected] tietojesi poistamiseksi.

Hoitolamekaanikko varaa oikeuden käyttää evästeitä verkkosivuillaan. Näiden avulla kerätään lähinnä teknistä tietoa siitä miten sivustoa käytetään. Esimerkiksi: sivustolla käynnin päivämäärä ja kellonaika, katsellut sivut ja sivustolla käytetty aika. Evästeet tallentuvat ja niitä käytetään tai voidaan käyttää palveluiden laadun kehittämiseksi sekä kävijäseurannan ja kohdennetun mainonnan toteuttamiseksi.

Tiedon keräämisen syyt ovat moninaiset. Kerättyjä tietoja käytetään sinun käyttäjä ja tilaajakokemuksesi parantamiseksi. Kun tilaat ilmaisen tai maksullisen tuotteen tai palvelun, pääset automaattisesti hoitolamekaanikon uutiskirjeen postituslistalle. Uutiskirjeen tarkoitus on tarjota hoitolamekaaikon käyttäjäryhmälle, kosmetologeille, suunnattua tietoa, ideoita ja apua toiminnan tehostamiseen. Saat myös tuoreimman tiedon hoitolamekaanikon tuottamasta muusta, ilmaisesta ja maksullisesta, materiaalista. Listalta voit poistua, niin halutessasi, helposti. kuten edellä mainittua kirjeen yhteydessä poistolinkkiä klikaten tai lähettämällä viestin suoraan mekaanikolle [email protected].

Yleisesti kaikkia kerättyjä tietoja käytetään olemassa olevien tai potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Niitä käytetään myös palveluiden tuottamiseen, trajoamiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen ja toteuttamiseen, tilastollisiin trakoituksiin ja laskuttamiseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden tai muiden vaatimusten edellyttämissä tapauksissa. Siltä osin kuin edellä mainitut tiedot sisältyvät hoitolamekaanikon kirjanpitoon, tietoja käsitellään kirjanpitoa koskevien säännösten mukaisesti. Kirjanpitäjä on salassapitovelvollinen saamistaan tiedoista.

 EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä.
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada jäljennös häntä koskevista tiedoista. Lähtökohtaisesti tiedon antamisesta ei peritä maksua, mutta mikäli vaatimus on kohtuuton tai perusteeton, tiedoista voidaan periä hallinnollinen maksu.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen, täydentämiseen, rajoittamiseen tai poistamiseen. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakas saa pyytää tietojen korjaamista, ellei muu lainsäädäntö sitä rajoita. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käytön rajoittamista. Rekisteröidyn asiakkaan niin halutessa, häntä koskevat tiedot poistetaan pyynnöstä, ellei ole m uuta perustetta käsitellä tietoa edelleen.
  • Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä maassa, missä hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tiotosuojaasetuksen rikkominen on tapahtunut. Uutta tietosuojalakia koskevan ehdotuksen mukaan valvontaviranomaisena toimisi Tietosuojavaltuutettu, ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puhelin 029 5666 700 ja sähköposti [email protected], internetsivut, ks. http://tietosuoja.fi.

Hoitolamekaanikko hioo ja pyrkii koko ajan parantamaan palveluitaan ja tarjontaansa, mistä johtuen tähän selosteeseen saatetaan tehdä muutoksia aika ajoin. Mikäli selosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, siitä tiedotetaan asiakkaalle, mikäli laki niin edellyttää.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.